Szabó Anna (szerk.)Csoport : A Fekete-tenger környékéről származó fajok (pontuszi növények)
Család : Bodzafélék családja (Caprifoliaceae)
Raunkiaer életforma-kategória:  M
Talajnedvesség igény: 4
Hőigény: 3
Talaj igény – talajreakció: 4
Cönológiai besorolások: Alno-Padion Alnetea Prunetalia (car)
Flóraelem : cirk (bor)

   

Négy-öt méter magas cserje, általában fejlett lombkoronával. Levelei széles tojásdadok, az új hajtásokon háromkaréjúak, az ágakon ötkaréjúak, szegélyük mélyen fogas, színük csupasz, zöld, fonákjuk halványabb, az erek mentén molyhos. Levélnyelük árkos, aránylag hosszú (1-2 cm), alapjukon két vékony szálas pálha található. A virágok öttagúak, az oldalhajtások végén fejlődő bogernyőkbe tömörülnek. A virágzat szélén álló meddő virágok nagyobbak, fehérek, a virágzat közepén harang alakú, halványsárga vagy pirosas, kisebb, termékeny virágok nyílnak. Május-júniusban virágzik. Termése éretten piros csontár. Ártéri erdőkben gyakori, de egyéb üde lombhullató erdőkben, cserjésekben is előfordul a sík és dombvidéken.


Helység (román) Helység (magyar) Megye Forrás Forrás évszáma Közlő neve Gyűjtés időpontja Élőhely Kitettség Lejtőszög
AitonAjtonErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
AiudNagyenyedpd.HerjaContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968Gergely, I.1967.08.19Quercetum robori-petraeaeÉny5
BandMezőbándErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
BandMezőbándBotanic excursion through the “Cîmpia”,Guide de la sixieme excursion phytogeographique internationale, Roumanie 1931Prodan, I.1924erdő
BlajBalázsfalvaparcul BlajuluiContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1965Hodişan, I.1922 - 1925
BlajBalázsfalvaContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1964Borza, Al., Lupşa, V.1964
BonţidaBonchidaErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
BonţidaBonchidaBánffy parkAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?ártér/Populeto-Saliceto-Alnetum
BuciumBucsumDumbrava VaduluiOcrotirea Naturii 1960/5Şerbănescu, I.1960Nardeto-Molinietum-Narcissetosum stellaris
CăianuApahida-KályánAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?Querceto-Carpinetum transs. Praerossicum Soó. É 0-10
Cămăraşu de CâmpiePusztakamarásErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
ChideaKideBiszóh.Erdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
ChideaKideBiszóhegyAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum Soó0 0-5
ChideaKideBiszóhegyAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?Querceto-Carpinetum transs. Praerossicum Soó. ÉÉNy 20-35
ChinteniKajántóCsupAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum SoóÉK 0-10
CisnădieNagydisznódPădurea CatrineiStudii şi Comunicări - Sibiu 1973Schneider-Binder, E.1970erdő/Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs 1957 transsilvanicum Soó 195700
CisnădieNagydisznódValea ReceStudii şi Comunicări - Sibiu 1973Schneider-Binder, E.1970erdő/Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs 1957 transsilvanicum Soó 1957ÉK15
CisnădieNagydisznódPădurea CatrineiStudii şi Comunicări - Sibiu 1973Schneider-Binder, E.1970erdő/Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs 1957 transsilvanicum Soó 195700
CisnădioaraKisdisznódValea ReceStudii şi Comunicări - Sibiu 1973Schneider-Binder, E.1970.08.02Querco petreae-CarpinetumÉK15
CisnădioaraKisdisznódPăd CatrineiStudii şi Comunicări - Sibiu 1973Schneider-Binder, E.1970.08.02Querco petreae-Carpinetum
CisnădioaraKisdisznódPăd CatrineiStudii şi Comunicări - Sibiu 1973Schneider-Binder, E.1970.08.02Querco petreae-Carpinetum
ClujKolozsvárCsúp, Fejérdi-e.Erdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
ClujKolozsvárV.PopeştilorContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1964Csűrös-Káptalan, M.1964?erdő/Querceto-CarpinetumK15
ClujKolozsvárSzénafüvek "Morgósarka", pars australis silvae Fejérdi e.Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?Querceto-Carpinetum transs. Praerossicum Soó. ÉÉNy 0-20
ClujKolozsvárSzénafüvek "Morgósarka", pars australis silvae Fejérdi e.Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?Querceto-Carpinetum transs. Praerossicum Soó. ÉÉNy 0-20
ClujKolozsvárVároserdő, ad rivum AszúpatakAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Querceto-Carpinetum transsilvanicum SoóNyDNy 10-20
ClujKolozsvárHajtásvölgyAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Querceto-Carpinetum transsilvanicum SoóÉÉNy 10-15
ClujKolozsvárVároserdő, ad rivum AszúpatakAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Querceto-Carpinetum transsilvanicum SoóNyDNy 10-20
ClujKolozsvárBükk, NagyoldalAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Querceto-Carpinetum transsilvanicum SoóÉÉNy 0-10
ClujKolozsvárBükk, NagyoldalAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Querceto-Carpinetum transsilvanicum SoóÉÉNy 0-10
ClujKolozsvárBükk, NagyoldalAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Querceto-Carpinetum transsilvanicum SoóÉÉNy 0-10
ClujKolozsvárBükk "Papvölgy"Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Querceto-Carpinetum transsilvanicum SoóÉ 0-10
ClujKolozsvárBükk, NagyoldalAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Querceto-Carpinetum transsilvanicum SoóÉÉNy 0-10
ClujKolozsvárFeleki oldalAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?ártér/Alnetum glutinosae caricetosum
ClujKolozsvárSzamospart,Hója, város felőlAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?ártér/Populeto-Saliceto-Alnetum
CojocnaKolozsErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
CojocnaKolozsTemplomerdőAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum SoóÉÉNy 0-10
ColţeştiTorockószentgyörgyContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962Gergely, I.1957-1962Dentarieto-Fagetum transsilvanicumÉ15
ComşeştiKomjátszegV. FânaţuluiContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962Csűrös-Káptalan, M.1956-1958erdő/Querceto-CarpinetumÉ20
DezmirDezmérDezméri-e, Quercetum roboris-petreae Borza 1928Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1969Kovács A. et al.erdő
FăgăraşFogarasValea BoholţuluiContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1964Ciurchea, M.1964Alnetum glutinosae
FeiurdeniFejérdFejérdi e. SWAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum SoóÉ 10-25
FeiurdeniFejérdFejérdi e. Pars occ.Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum SoóÉny 5-10
FeleacFelekMalomvölgyContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962Csűrös-Káptalan, M.1956-1958erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transsilvanicumDNyNy 10-15
FeleacFelekMalomvölgyContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962Csűrös-Káptalan, M.1956-1958erdő/Fageto-Carpinetum transsilvanicumplató0
FeleacFelekMalomvölgyContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962Csűrös-Káptalan, M.1956-1958erdő/Fageto-Carpinetum transsilvanicumÉ 5-10
FundăturaSzamosjenőErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
FundăturaBonchida-SzamosjenőJenői-eAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?Querceto-Carpinetum transs. Praerossicum Soó. ÉNy 10-30
FundăturaBonchida-SzamosjenőJenői e.Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum SoóÉNY 10-20
GherlaSzamosújvárErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
GherlaSzamosújvárKorbuly"Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?Querceto-Carpinetum transs. Praerossicum Soó. K 10-30
GherlaSzamosújvárKorbuly"Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?Querceto-Carpinetum transs. Praerossicum Soó. K 10-30
Iara de MureşMarosjáraa falutól Ny-ra eső erdő kis, nedves teraszaiSzabó A. n.k.a2004.04.28.gyertyánosÉÉNy
IclodIklódErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
IclozelKisiklódHársastetőAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum SoóNyDNy 0-20
Măgina MuzsnaházaDealul Pădurea ŞcoliiContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968Gergely, I.1967.08.16Carpino-FagetumÉny5
Măgina MuzsnaházaPădurea ŞcoliiContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968Gergely, I.1967.08.16Carpino-FagetumNy25
Mintiu GherliiSzamosújvárnémetiErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
MureşeniMeggyesfalvaErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
Mureşenii de CâmpieOmboztelkeD. CiresuluiAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum SoóÉNyÉ 0-15
PădureniiCoptelkepădurea OraşuluiScripta Botanica Muzei Transsilvanica 1944Hargitai Z.1944.05.29
PlopişKrasznajázPădurea LăpişulContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1975Coldea, Gh. şi Miclăuş, V. 1975Quercetum roboris-petraeae
SăbedSzabédOcrotirea naturii şi a mediului înconjurător 1991/1-2Oroian, S.1989.09.16
SibiuNagyszebenDumbrava SibiuluiStudii şi Comunicări - Sibiu 1973Schneider-Binder, E.1973Querco robori-Carpinetum
SicSzékErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
SicBonchida-SzékCsanafűAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum SoóNy 10-15
SicSzékSzéki hegy FüggőtetőAnn. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951Soó R.1951?erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum SoóNyÉNy 20-30
Silivaşu de CâmpieMezőszilvásErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
SomeşeniSzamosfalvaErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
SucutardVasasszentgothárdErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
Târgu MureşMarosvásárhelyErdészeti Kísérletek 1945-1946Soó R.erdő
VâlceleBányabükkFeleacContribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962Csűrös-Káptalan, M.1956-1958erdő/Querceto-CarpinetumÉK 4-5
ZalăuZilahNádastó az ÉszakhegyActa Geobotanica Hungarica 1941Balázs F.1941.05.14Fagetum silvaticaeÉNy

kapcsolódó

» cikkek
» az adatbázisról
» irodalomjegyzék

további természettudományi adatbázisok

» Erdélyi folyók élővilága adatbank

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék