Flóra adatbázis

Sárkány-Kiss Endre - Bücs Szilárd - Markó Bálint (szerk.)

Eurázsiai és középeurópai származású fajok

Acer campestre - mezei juhar
Acer platanoides - korai juhar
Acer pseudoplatanus - hegyi juhar
Acer tataricum - tatárjuhar, feketegyűrű juhar
Alnus glutinosa - enyves éger
Alnus incana - hamvas éger
Carpinus betulus - közönséges gyertyán
Cornus sanguinea - veresgyűrű som
Corylus avellana - európai mogyoró
Daphne mezereum - farkasboroszlán
Euonymus europaeus - csíkos kecskerágó
Euonymus verrucosus - bibircses kecskerágó
Fagus sylvatica - bükk
Frangula alnus - kutyabenge
Fraxinus excelsior - magas kőris
Lonicera xylostemum - ükörkelonc
Malus silvestris - vadalma
Prunus avium var. silvestris - madárcseresznye
Pyrus pyaster - vadkörte
Quercus petraea - kocsánytalan tölgy
Quercus robur - kocsányos tölgy
Rhamnus catharticus - varjútövis
Ribes uva-crispa - vadegres, köszméte
Staphylea pinnata - mogyorós hólyagfa
Tilia cordata - kislevelű hárs
Tilia platyphyllos - nagylevelű hárs
Ulmus campestris - mezei szil
Ulmus glabra - hegyi szil
Ulmus laevis - vénic szil

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2007
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék