Flóra adatbázis

Sárkány-Kiss Endre - Bücs Szilárd - Markó Bálint (szerk.)

Clematis integrifolia - réti iszalag

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Boglárkafélék családja (Ranunculaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: H
Talajnedvesség igény: 3
Hőigény: 3.5
Talaj igény – talajreakció: 5
Cönológiai besorolások: Molinio-Arrhenatheretea
Flóraelem : eua (cont)

Felemelkedő szárú, akár 70-80 cm-re is megnövő, általában nem elágazó szárú növény. Szárának felső része roved szőrös, levelei átellenesen állnak, egyszerűek, ülők, lándzsás-tojásdadok, merevek (bőrszerűek), fonákjuk rövid vagy bozontos szőrű. Virágai magányosak, virágtakarójának levelei kékesibolya színűek (csészelevelek), 3-5 cm hosszúak. Terméscsokra gömbös bóbitát alkot, hosszú tollas bibéjű aszmagokból áll. Május-júniusban virágzik. Európában és Ázsiában elterjedt, nálunk a sztyepprét jellegű élőhelyeket, fényben gazdag cserjéseket, erdőszegélyeket kedveli.

Rosa spinosissima - jajrózsa

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Rózsafélék családja (Rosaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: N
Talajnedvesség igény: 2
Hőigény: 3
Talaj igény – talajreakció: 4
Cönológiai besorolások: Quercetea Geranion sanguinei Prunetalia (car)
Flóraelem : eua

Kistermetű, legfeljebb fél méter magasra növő cserje, sűrűn tarackos, hajtásai vékonyak. A szárat végig sűrűn álló, karcsú, rövid tüskék borítják, köztük kisebb, mirigyes serték húzódnak meg. Levelei 5-11 apró, tojásdad vagy kerek levélkéből állnak, a levélkék sötétzöldek, fűrészes szegélyűek. Virágai többnyire magányosak, másfél-két centiméter hosszú kocsányon ülnek, a vacok gömbös vagy megnyúlt, a csészelevelek lándzsásak, 1 cm hosszúak, elvirágzás után is megmaradnak. Szirmai a csészeleveleknél hosszabbak, fehérek, alapjuk sárgás vagy halvány rózsaszín lehet. Termése (rózsabogyó) gömbölyded éretten fekete.
Április-májusban virágzik A síkvidéktől a hegyvidékig, száraz gyepekben, sztyeppcserjésekben, de akár utak mentén is előfordulhat, főleg a meszes talajokat kedveli.

Acer pseudoplatanus - hegyi juhar

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Juharfélék családja (Aceraceae)
Raunkiaer életforma-kategória: MM
Talajnedvesség igény:  3.5
Hőigény: 3
Talaj igény – talajreakció: 3
Cönológiai besorolások: Acerion Querco-Fagetea
Flóraelem : euc

Terebélyes lombkoronával rendelkező, mintegy 30-40 m magasra is megnövő lombhullató fa. Ágai sűrűn helyezkednek el, szabálytalanul elágazóak és többnyire felfele nőnek. Kérge tarka, idősebb korában kisebb foltokban leválik. Levelei tenyeresen hasadtak, 1-2-szeresen fűrészesek, a hasábok szélükön íveltek. A levelek színe sötétzöld, a fonákjuk viaszosan hamvas, esetleg bíborszínű. Virágai lelógó, sárgászöld fűzért alkotnak, a lombfakadással egy időben, esetleg közvetlenül lombfakadás után jelennek meg. Az ikerlependék résztermései közel derékszögben állnak, a magvaknál kidomborodnak. Hegyvidéki vegyes bükkösökben, párás és üde helyeken, gyertyános tölgyesekben fordul elő.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2007
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék