Flóra adatbázis

Sárkány-Kiss Endre - Bücs Szilárd - Markó Bálint (szerk.)

Iris pontica - törpe nőszirom

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Nősziromfélék családja (Iridaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: G
Talajnedvesség igény: 2.5
Hőigény: 4
Talaj igény – talajreakció: 4
Cönológiai besorolások: Festucetalia valesiacae
Flóraelem : pont-anat

Alacsony termetű, keskeny levelű, lila virágú nősziromfaj, az Erdélyi Mezőségen éri el elterjedésének nyugati határát. Meddő hajtásai 3-5 levelűek, a levelek 8-20 cm hosszúak, alig fél centiméter szélesek, erős erezettel. A virágos szár egyvirágú, alapjánál két szélesebb (3 cm-es) levéllel, a szár maga is leveles. Lepelcsöve 2-3 cm, felfelé szélesedő, külső lepelcimpái ívesen kihajlók, középtájon (a lepelcimpa körme és csúcsi része közt) elkeskenyedők, felszínük lilás, fonákjuk halványsárga. Belső lepelcimpái felül szélesebbek, alapjuk felé egyenletesen keskenyednek. Bár valódi pontuszi faj (a Fekete-tenger vidékén fordul elő), Romániában a mezőségi lelőhelyein kívül csak egy Brassó megyei említését ismerjük, a tenger mellől nem jelezték.

Trifolium rubens - pirosló here

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Hüvelyesek v. pillangósvirágúak családja (Leguminosae)
Raunkiaer életforma-kategória: H
Talajnedvesség igény: 2,5
Hőigény: 3
Talaj igény – talajreakció: 4
Cönológiai besorolások: Geranion sanguinei (car) Quercetea
Flóraelem : euc-med

Egyszerű, erős szárú, gyakran vörösesen futtatott, 20-80 cm magasra növő herefaj. Levélnyele aránylag rövid, a megnyúlt elliptikus vagy lándzsás levélkéknél alig hosszabb. Levélkéi (három), akárcsak az egész növény, csupaszak, szegélyük sűrűn fogas, a pálhák nagyok, zöldek, általában hosszabbak, mint a levélnyél, amellyel összenőnek egy szakaszon. A szár csúcsán egy vagy két, nagy (akár 10 cm hosszú), hengeres, fejecskébe tömörülő virágzat ül. A virágok csészéje 20 erű, kívül csupasz, de a csésze torkán belül szőrkoszorú fut körbe, a csészefogak szálasak, az alsók jóval hosszabbak, mint a csésze csöve. Szirma bíborpirosak, csövük akár 1 cm hosszú is lehet.
Júniustól augusztusig virágzik, száraz erdők tisztásain, cserjésekben, kaszálóréteken nem ritka, hosszúkás, messziről pirosló virágzatáról könnyen felismerhető.

Carpinus betulus - közönséges gyertyán

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Mogyorófélék családja (Corylaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: MM - M
Talajnedvesség igény: 3
Hőigény: 3
Talaj igény – talajreakció: 3
Cönológiai besorolások: Carpinion (car) Fagion
Flóraelem : eur

Kifejletten 20-22 méteres lombhullató fa, törzse csavarodott, alacsonyan elágazik, gyakoriak a sarjaztatott, többtörzsű példányok is. Kérge vékony, sima, szürkésfehér, a hajtások szürkésbarnák, fiatalon ritkásan szőrösek. Levelei szórt állásúak, tojásdadok vagy megnyúlt tojásdadok, 6-10 cm hosszúak, szegélyük kétszeresen fűrészes, színük sötétzöld, , fonákjuk, főleg az erek mentén hosszú szőrű, az érzugokban szakállas. A levéllemez hegyben végződik, alapja enyhén aszimmetrikus, lekerekített. Váltivarú, egylaki, porzós barkái hengeresek, 4-6 cm hosszúak, a termős barkákon a virágok háromkaréjos kupacslevelek tövében ülnek. A kupacslevél középső karéja kétszer-háromszor hosszabb, mint az oldalsók. Termése makk, amelynek terjesztésében a maradó kupacslevél is segít. Március-áprilisban virágzik, üde- és félnedves lombhullató erdeink erdőalkotó (gyertyános-tölgyesek) vagy elegyfája (bükkösök).

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2007
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék