Flóra adatbázis

Sárkány-Kiss Endre - Bücs Szilárd - Markó Bálint (szerk.)

Salvia nutans - bókoló zsálya, kónya zsálya

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Ajakosok családja (Labiatae)
Raunkiaer életforma-kategória: H
Talajnedvesség igény: 1
Hőigény: 5
Talaj igény – talajreakció: 5
Cönológiai besorolások: Festucion rupicolae Danthonio-Stipion stenophyllae
Flóraelem : pont-pan

Egy méter magasra is megnövő, szinte levéltelen szárú (vagy 1-2 levélpárú), felső részén elágazó zsálya, virágzáskor bókoló szárai messziről láthatóan kiemelkednek a gyepből. Tőlevelei nagyok (5-15 cm), tojásdad-háromszög alakúak, szíves vállúak, hosszú nyelűek, szegélyük szabálytalanul csipkés vagy csipkés-fogas. A levél felszíne kopaszodó vagy gyér szőrű, fonákja ellenben sűrűn szürkés-molyhos. Szárlevelei (ha vannak) jóval kisebbek, gyakran ülők. Virágzata elágazó, tömött álfürtökből áll, kocsánya apró szőrös, nyíláskor bókol. Az álfürtök alján tojásdad, kihegyesedő, ülő murvalevelek láthatók. Pártája liláskék, legalább kétszer hosszabb, mint a csésze, felső ajka a párta csövétől derékszögben eláll. Májustól júliusig virágzik, felnyíló szárazgyepek növénye, az Erdélyi-Mezőségen még nem nagyon ritka faj.

Clematis recta - egyenes iszalag

Csoport : A Fekete-tenger környékéről származó fajok (pontuszi növények)
Család : Boglárkafélék családja (Ranunculaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: H
Talajnedvesség igény: 2,5
Hőigény: 3
Talaj igény – talajreakció: 4
Cönológiai besorolások: Geranion sanguinei (car)
Flóraelem : pont-med

Lágyszárú, nem liánszerű növény, 1–1.5 méter magasra nő. Szára felegyenesedő, bordás, felső részén rövid szőrű. Levelei átellenesek, páratlanul, szárnyasan összetettek, 3-7 levélkével. A levélkék tojásdadok, szíves vállúak, kihegyesedők, lemezük sötétzöld, általában csupasz, legfeljebb alul kissé molyhos. Virágai csúcsálló bugába tömörülnek, a lepellevelek keskeny tojásdadok, fehéresek vagy krémszínűek, csak szegélyükön molyhosak (a nagyon hasonló erdei iszalag virágtakarója kívül-belül molyhos). Aszmagjai lapítottak, hosszú (2 cm), tollas repítőszőr segíti terjedésüket.
Június-júliusban virágzik, dombvidéki erdőszegélyek, száraz erdők, cserjések növénye.

Pyrus pyaster - vadkörte

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Rózsafélék családja (Rosaceae)
Raunkiaer életforma-kategória:  M -MM
Talajnedvesség igény: 2
Hőigény: 3
Talaj igény – talajreakció: 4
Cönológiai besorolások: Querco-Fagetea (car) Quercetea
Flóraelem : eua

Viszonylag kis termetű, 15 m-nél ritkán magasabbra növő fa. Koronája kúp alakú, néha kerekded, esetleg szétterülő. Ágai kezdetben felfele nőnek, később szétterülők. Kérge sötétbarna vagy feketés, repedezett és pikkelyes. Fiatal példányok esetében gyakoriak a tövises rövidhajtások. Leginkább kerekded levelei hosszú nyelűek, mindkét oldalukon csupaszok, szélük ép. A rövidhajtásokon lombfakadással egy időben nyíló virágai sátorszerű virágzatban állnak. Egy virág megközelítőleg 4 cm széles, színe fehér, a csészelevelek halványzöldek. A magkezdemények a virágalapnál nem nőnek össze, mint az alma esetében. Alma áltermése kisméretű, leginkább gömbölyded, barnássárga színű és a paraszemölcsöktől bibircsókos. Száraz tölgyesek, gyertyános tölgyesek, irtásrétek, erdőszélek gyümölcsfája.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2007
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék