Flóra adatbázis

Sárkány-Kiss Endre - Bücs Szilárd - Markó Bálint (szerk.)

Seseli gracile - vékony gurgolya

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Ernyősök családja (Umbelliferae v. Apiaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: H
Talajnedvesség igény: 2
Hőigény: 4
Talaj igény – talajreakció: 4.5
Cönológiai besorolások: Seslerion rigidae
Flóraelem : dac

Valószínűleg ez a faj is Erdélyben alakult ki, s innen terjedt el a Balkán-félsziget felé. Csupasz, 90 cm-re megnövő növény, nagy leveli szálasan szeldeltek, levélszeleti keskenyek, kihegyesedők akár 10 cm hosszúak is lehetnek. Ernyős virágzata 5-16 egyenlőtlen ágú. Szirmai sárgák, aprók, július-szeptemberben nyílik. Száraz gyepekben és mészkősziklagyepekben él.

Iris variegata - tarka nőszirom

Csoport : A Fekete-tenger környékéről származó fajok (pontuszi növények)
Család : Nősziromfélék családja (Iridaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: G
Talajnedvesség igény: 2
Hőigény: 3,5
Talaj igény – talajreakció: 4
Cönológiai besorolások: Quercetea pubescenti-petreae Aceri-Quercion Festucetalia valesiacae
Flóraelem : pont-pan-balc

Középmagas (40-50 cm), elágazó szárú, sárga virágú növény. A levelek rövidebbek, mint a szár, két centiméter szélesek, 15-20 cm hosszúak, sarlósak, erezetük jól láthatóan kiemelkedik a levéllemezből. Virágzati buroklevelei kissé felfújtak, zöldek, végük kihegyesedő. Általában 5-6 virágot hoz. A lepelcső hosszabb a magháznál (két cm körüli), a külső lepellevelek sárgán szakállasak, körülötte fehér vagy halványlila alapon sötétibolya erezettel, kihajlóak, a belsők felállók, egyenletesen sárgák.
Május-júniusban virágzik, sztyeppréteken, száraz tölgyesekben, cserjésekben fordul elő.

Tilia cordata - kislevelű hárs

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Hársfélék családja (Tiliaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: MM
Talajnedvesség igény: 3
Hőigény: 3
Talaj igény – talajreakció: 3
Cönológiai besorolások: Carpinion (car)
Flóraelem : eur

Magas növésű, szabályos koronájú fa. Erősen sarjadzó törzsét dudorok tarkítják, kérge fiatalon szürkés és sima, idősebb fáknál barnás és repedezett. Hajtásai fényesek, barnák egyik oldalukon gyakran pirosak és paraszemölcsöket viselnek. Rügyei két rügypikkellyel rendelkeznek, piros színűek. Kerekded levelei szórt állásúak, a levélváll szabályosan szív alakú, a csúcs kihegyezett, a levélszél fűrészes. A levél színe sötétzöld, a fonákja kékes árnyalatú, a levél erek zugaiban barnásvörös szőrözöttség figyelhető meg. A jó mézelő, sárgásfehér virágok bogernyőben nyílnak, tengelyükön murvalevelet viselnek. Toktermése van, mely kisméretű és enyhén bordázott felszínű. Mezofil és üde erdők fája, gyakran ültetik parkokba.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2007
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék