Flóra adatbázis

Sárkány-Kiss Endre - Bücs Szilárd - Markó Bálint (szerk.)

Stipa pulcherrima - csinos árvalányhaj

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : 
Raunkiaer életforma-kategória: H
Talajnedvesség igény: 1
Hőigény: 4
Talaj igény – talajreakció: 5
Cönológiai besorolások: Stipion lessingianae Asplenio festucion pallentis
Flóraelem : eua (med)

Lazán gyepes, 40-100 cm magas növény, levelei hosszúak, 4-5 mm szélesek, elfekvők, fonákjukon érdes-szőrösek. A levélhüvelyek pucérak, csak szegélyükön pillás szőrűek. Virágzati tengelye a virágzat alatt rásimuló érdes-szőrös, bugája kevés virágú. Az áltermés szálkájának alsó része csupasz, barnás, felső része tollas, összesen 30-50 cm hosszú. Május-júniusban virágzik. Meszes, vagy enyhén meszes talajú, zavartalanabb szárazgyepek és mészkősziklagyepek gyakran állományalkotó faja. Elterjedési területe Közép- és Dél-Európától a Balkán-félszigeten keresztül Nyugat-Szibériáig és Kisázsiáig tart.

Tilia platyphyllos - nagylevelű hárs

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Hársfélék családja (Tiliaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: MM
Talajnedvesség igény:  2.5
Hőigény: 3
Talaj igény – talajreakció: 4
Cönológiai besorolások: Querco-Fagetea Fagetalia (car) Acerion
Flóraelem : euc

Magasra törő, szabályos koronával rendelkező, egyenes törzsű fa. Szürke vagy barnásszürke törzse hosszanti irányban finoman repedezett. A hajtás zöldesvörös színű, gyakran szőrözött, rügyei barnásvörösek, két különböző nagyságú rügypikkellyel fedettek. Szív alakú levelei szórt állásúak, csúcsuk kihegyezett, a levélváll enyhén ferde, a levélszél fűrészes. A levél mindkét oldala fényes, színe sötétzöld, fonákja világosabb, az érzugokban fehéres szőrpamacsok figyelhetőek meg (míg a kislevelű hárs érzugi szőrpamacsai barnásak). Virágzatuk kevésvirágú bogernyő, mely murvalevélhez kapcsolódik. Öttagú virágai sárgásfehérek, kellemes illatúak. Toktermése fel nem nyíló, erősen bordázott. Nyirkos és sziklás szurdokerdőkben fordul elő leginkább, gyertyános tölgyesekben és bükkösökben is gyakori elegyfa.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2007
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék