Flóra adatbázis

Sárkány-Kiss Endre - Bücs Szilárd - Markó Bálint (szerk.)

Globularia aphyllanthes - magas gubóvirág

Csoport : A Földközi tenger vidékéről származó fajok (mediterrán csoport)
Család : Gubóvirágfélék családja (Globulariaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: H
Talajnedvesség igény: 1.5
Hőigény: 3.5
Talaj igény – talajreakció: 5
Cönológiai besorolások: Festucetalia valesiacae Xerobromion (car)
Flóraelem : med-euc

Örökzöld, lágyszárú növény, alacsony (25 cm-es) szárai végig levelesek, csupaszak, inái nincsenek. Tőlevelei levélrózsát alkotnak, lapát alakúak, nyélbe keskenyedők. A szárlevelek hosszúkás tojásdadok, ülők. Gömbös fejecskébe tömörülő virágait tojásdad-lándzsás murvalevelek övezik. A párta világoskék,a csészénél két és félszer hosszabb. Május-júniusban nyílik, száraz, köves talajú gyepeket kedvel. Tőlünk nyugatra gyakoribb, az Erdélyi-medencében viszont mindössze néhány lelőhelye ismert, ezért védelemre érdemes faj.

Quercus pubescens - molyhos tölgy

Csoport : A Földközi tenger vidékéről származó fajok (mediterrán csoport)
Család : Bükkfélék családja (Fagaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: MM
Talajnedvesség igény:  1.5
Hőigény: 4
Talaj igény – talajreakció: 5
Cönológiai besorolások: Quercetalia pubescentis (car) Echinopo (banatici)-Quercetum pubescentis
Flóraelem : med

Alacsonyabb (15 m), lassú növésű, gyakran göcsörtös, csavarodott törzsű, szárazságkedvelő tölgyfaj. Fiatal hajtásai, rügyei szürkén molyhosak. Levelei változatosak, többnyire kicsit (4-7 cm), tojásdadok vagy széles-tojásdadok, nyelesek, szeldeltek vagy karéjosak. Fiatalon mindkét oldaluk sűrűn molyhos, később színük lekopaszodó. Váltivarú, akárcsak a többi tölgyfaj, makktermései ülők vagy nagyon rövid nyelűek, kupacsa kicsi (egy cm körül), kupacspikkelyei sűrűn fedelékesek, molyosak. Sík- és dombvidéken ligeterdőket, bokorerdőket alkot, köves- és váztalajokon is megél; az Erdélyi medencében kis kiterjedésű állományai maradtak fenn.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2007
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék